Velkommen til Sport & Mosjon

- Vi gleder oss til å ta imot deg, veilede og motivere til en god form og bedre helse -

 Selvforsvarstrening

Lørdag 2., 9., og 16. mai.

Tren riktig!

Instruktør i salen som kan korrigere utførelse og gi deg gode treningstips.

Endringer på timeplanen

Timeplanen gjelder frem til 1. mai.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettsted levert av ibooking.no.