Velkommen til Sport & Mosjon

- Vi gleder oss til å ta imot deg, veilede og motivere til en god form og bedre helse -

 Tren riktig!

Instruktør i salen som kan korrigere utførelse og gi deg gode treningstips.

Endringer på timeplanen

Fra og med uke 41 har vi ikke lenger dagtimer på timeplanen.

Åpningstid for badstuene

Badstuene er på i senterets åpningstid.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettsted levert av ibooking.no.